Ungt företag med lång erfarenhet 

Företaget Sören Eriksson Naturvård AB har funnits sedan 2019, men erfarenheten av våtmarker finns sedan länge hos mig. Uppdragsgivare är både enskilda markägare som vill anlägga en våtmark på sin gård och myndigheter, kommuner och stiftelser som vill göra större naturvårdsinsatser på sina fastigheter. Vi börjar nästan alltid med en rådgivning för att se över möjligheten till att göra en våtmark på platsen, innan projektering och ansökan om medel för anläggning tar vid.  

Erfarenhet och drivkraft är viktigt

20 års erfarenhet 

Jag har arbetat med naturvård  och mångfaldsfrågor i över 20 år, främst inom odlings-landskapet. Intresset för fåglar ledde in på våtmarkssidan för drygt10 år sedan. Mitt långvariga engagemang för våtmarker har lett till ett stort kontaktnät inom branschen. 

Över 80-tal projekt

Uppdragen varierar från små fosfordammar på 0,1-0,2 hektar upp till stora fågelvatten på 10-20 hektar. Genom åren har jag varit inblandad i över 80-talet våtmarks-projekt. 

Drivkraften

Vatten skapar liv i landskapet och är extremt mångfacetterat. Att få se ett nyskapat vatten och följa utvecklingen av djur- och fågellivet är något som driver mig i arbetet. Att öka markägarnas engagemang och kunskap är också en hjärtefråga. 

Meriter & utmärkelser 

Jag blev 2017 utnämnd av Svensk Våtmarksfond till deras stipendiat för mitt mångåriga arbete med våtmarker. Det var verkligen ett mycket uppskattat erkännande för mitt arbete. 

© Copyright. Sören Eriksson Naturvård AB