Tips -Att anlägga en våtmark

dd

Anläggning - steg för steg

Planering 

Tänk igenom noga vad du vill med din våtmark! Vilket är syftet? Försök tänk på att skapa en  multifunktionell våtmark. Utformning och placering påverkas mycket av vad man vill med sin våtmark. 

 Projektering och tillstånd

Ta hjälp av kunniga rådgivare. Erfarenhet är viktigt när det gäller att få till våtmarker som håller länge. Myndigheterna kräver in relativt noggranna projekteringar för att ta beslut om tillstånd och/eller anläggningsstöd. En bra ritning underlättar också när man tar in offerter från grävfirmor.  Sök alla tillstånd i god tid då handläggningen tar tid. Tänk på skötseln redan i projekteringsfasen. 

Anläggning och skötsel

När man väl kommer hit är det viktigt med erfarna entreprenörer. Välj rätt tidpunkt på året med så bra och torra markförhållanden som möjligt. Var gärna själv aktiv i arbetet. Anlägg för att förenkla framtida skötsel, så se till att man kommer åt nödvändiga ytor med maskiner.  Anpassa utformning utifrån lokala markförhållanden. Var inte rädd för att justera planerna under själva grävfasen. 

 

© Copyright Sören Eriksson Naturvård AB